Engla i sin fotoatljé

Engla’s bildskatt

Engla’s bildskatt

Rörelsen utförde under sin verksamhet fram till 1964, 25 542 fotograferingar. Varenda en är noterad! I nogsamt dokumenterade journalerna finns varje foto antecknat, med nummer, datum, motiv, och beställare. De finns nu bevarade och inlåsta i ett kassaskåp hos hembygdsföreningen. Även alla negativ finns kvar! De finns i förvar hos Oskarströms hembygdsförening. Mer information och även hjälp med åtkomst kan fås via Oskarströms hembygdsförening på följande länk > Hägertz glasplåtar

I denna omfattande bildskatt finns många porträtt. Många var de som kom till Oskarström för att på olika sätt arbeta för den nystartade textilfabriken Skandinaviska Jutespinner och väveriaktiebolaget. Att ta kort vacker uppklädda för att visa att man lyckats och sedan skicka hem till släkt och vänner var populärt.

Även uppdrag hos de mer välbärgade familjerna var många, att till exempel dokumenterade Engla många av de för tiden populära maskeraderna kallade kostymbaler.

Engla genomförde också en stor rad fotograferingar, mer än 600 stycken, av Rydöbruksbor och även miljöer i Rydöbruk. Lennart Hildingsson har för Rydöbruks museum skrivit om Engla och även följt upp några av fotografierna därifrån. Mer om Engla på Rydöbruksmuseum.  

 

Syster Hedvig och bror Ragnar i “Hvilans” trädgård

En av tidens populära kostymbaler förevigad av Engla

Syster Hedvig i “Hvilans” trädgård ca 1917

Självklart finns det många mer privata foton bevarade också, varav många på hennes kära syskon som betydde mycket för Engla.

Även dokumentationen för tidningar av händelser på orten samt byggnader och miljöer för fabriken var omfattande.

Det finns många bilder av Engla på Oskarström Sulfitfabrik, bland annat hos Halmstad museum.
Det ingick även i hennes arbete att hjälpa dem som själva fotograferat med sin lådkamera. Efter framkallningen, för de som ville, tog hon sig tid att visa och kommentera bilderna och gav dem fototips och råd.

Från 1929 hade Engla en assistent anställd, Inga Andersson från Oskarström. Inga var en trogen medhjälpare och en slags allt i allo i firman, kopierade bilder, sålde film med tillbehör och hjälpte till i ateljén och med hushållet.

 

 

besöksräknare sen okt 2007

r�knare

Några synpunkter?