Therése Nilsson tv, Engla th syster Gudrun längst fram

Engla’s start i fotobranschen (1903-14)

Engla’s start i fotobranschen

Engla får gå 6 år i folkskola vilket är brukligt vid denna tid. Efter skolan tar Engla anställning hos olika fotofirmor och får lära sig hantverket från grunden, bland annat arbetar hon för fotofirman Victor Kinell på Brogatan i Halmstad.
Vi vet att systrarna Gudrun och Engla sedermera kommer i kontakt med fotograf Therése Nilsson. Therése Nilsson hade ateljéer i Limmared och Tranemo. 1905, när Engla är 16 år, arbetar hon i Limmared åt Therese. Under en period arbetar Gudrun hos en fotograf i Eskilstruna. År 1909, när Engla är 20 år och Gudrun är 24 år, arbetar de bägge för Victor Kinell i Oskarström. 1911 är Engla åter i Limmared, dit kommer även 1912 Gudrun. De förestår då ateljén i Limmared åt Therese Nilsson och en flitig brevväxling förekommer om vad de ska göra och hur de ska utföra sina sysslor.

År 1913, när Engla är 24 år och systern Gudrun är 28 år, har de bestämt sig och vill starta eget! 1913 – då har alltså inte svenska kvinnor ännu rösträtt, den införs först år 1921. Engla och Gudrun var i och för sig myndiga, vilket man blev vid 21 års ålder om man var ogift.
1913 skriver systrarna brev till flera ägare som har sina ateljéer till försäljning och förhör sig om ateljéerna. En sak de nogsamt efterfrågar är hur stort invånarantalet är på orten, så att de ska veta att det finns ett tillräckligt underlag att bedriva verksamheten.

Annandag jul 1913 händer en ny katastrof, mamma Josefinas hus på Laholmsvägen i Nyhem brinner ned till grunden. Mamman Josefina får flytta till sonen Davids lägenhet på Lillgatan i Halmstad med de hemmavarande barnen. Engla och Gudrun är ju inneboende i Limmared, men den gemensamma knutpunkten på Laholmsvägen är borta.
Det bidrar säkert till att diskussionerna om en ny gemensam punkt vore bra att finna.

Den 6 mars 1914 signeras så köpebrevet av övertagande av fotograf Victor Kinells Ateljé i Oskarström. Det är ett nogsamt upprättat köpekontrakt, där det bland annat noteras att Fotograf Kinell, och hans företrädare fotograf Paulus Larsson som förestått ateljén före honom, ej får lov att idka fotografverksamhet i framtiden i Oskarström.
I övertagandet ingår fastigheten på Bruksgatan 19, arrende på tomten, samt stor del av ateljéinventarierna, som också finns specificerade och separat underskrivna.

Engla och Gudrun flyttar nu in i lägenheten som fanns ovanpå ateljén och mörkrummet i det vackert snickrade huset med en härlig trädgård alldeldes bredvid järnvägen. De startar sitt spännande, moderna, självständiga, fria, men slitsamma arbete. Man kan se från almanacksanteckningar att en del av fotograferingarna är sittningar i ateljén, men även att en del är fotograferingar hemma hos familjer eller för företag.

I samband med starten av fotoateljen förstår man att ett mer unikt namn skulle bidra till marknadsföringen och systrarna bestämmer, tillsammans med de sju övriga syskonen att de ska byta namn. De försöker först att få lov att anta deras mammas efternamn, Hägerström, men en annan släkt protesterar. De antar då år 1915 en variant som de själva tagit fram och alla syskonen byter så namn till Hägertz.

besöksräknare sen okt 2007

r�knare

Några synpunkter?