Englas familj, med mamma Josefina längst till vänster

Engla’s uppväxt 1889-1902

Englas uppväxt

Engla Necida Terecia Larsson föddes den 26 april 1889 i Nyhem, Snöstorp, Halmstad. Hennes mamma hette Josefina Hägerström och var då 27 år. Hennes pappa, Anders Petter Larsson, arbetade som lokförare för HNJs verkstad i Halmstad och var 32 år när Engla föddes.

Mamman Josefina var född av fattiga men ambitiösa föräldrar i Snöstorp, Halmstad. Mamman Josefina hade åtta syskon, som hon hade fått hjälpa till att ta hand om redan från 8 år ålder. Englas mormor Charlotta Petronella Haraldsdotter Stoltz hade tidigt lärt Englas mamma Josefina att läsa och hon fick gå i skola 2 dagar i veckan hos en prästänka för att lära sig katekesen i biblisk historia och lära sig handarbete.

Englas morfar, Carl Hägerström, var brädgårdsförman på varvet i Halmstad. Han var känd som en glad sälle som hade lätt att få vänner. Morfar Carl anställde så småningom en 18-årig bondson från Köpinge i Laholm, Ander Petter Larsson, på brädgården. Han fick även bo inneboende hos familjen. Då var Josefina 13 år. Under åren ökade intresset mellan den inneboende ynglingen och Josefina och så i augusti 1882 stundar bröllopet för den då 20 åriga Josefina med den 25 åriga Ander Petter.

Efter giftermålet flyttar Josefina och Anders Petter till en lägenhet på 1 rok som de betalar 5 kr per månad för. Redan efter 10 månader föds i juli första barnet David, sedan kommer efter två år dottern Gudrun, efter ytterligare två år sonen Ferdinand (Nanne).
I april 1889 är det så dags för vår huvudperson, Engla, att göra entre. Hon föds då som barn nummer fyra i en syskonskara som sedermera ska bli 9 syskon. Efter två år föds nästa dotter Hedvig, efter ytterligare två år kommer sonen Evald och ånyo efter 2 år kommer sonen Harald.

Pappan Anders Petter byter under tiden bana och blir först eldare, sedermera lokförare för HNJs verkstad i Halmstad. Då ska man veta att vara lokförare i början av 1900-talet var något alldeles speciellt. Det var det nya och moderna yrket och med stort ansvar. I början av 1900-talet tjänar en präst 600 kronor per månad, en åklagare tjänar 800 kronor per månad och en lokförare 1200 kronor per månad!

Och morfar Carl var förutseende och fick lov att köpa virke förmånligt från brädgården. med hjälp av svärsonen byggde han sig en stor tvåvåningsbyggnad med sex lägenheter på Laholmsvägen i Nyhem i Halmstad. De kommer alla att bosätta sig i denna fastighet.

Så i december 1897 händer katastrofen, pappa Anders Petter insjuknar hastigt i lunginflammation och dör inom någon månad. Engla är då 8 år. Hennes mamma Josefina står med 7 barn och vad hon då knappt vet är att hon väntar tvillingar.

Mamma Josefina står med den omöjliga uppgiften att försörja alla barnen. Englas äldsta bror David, 14 år, börjar som tvålpojke hos en barberare, hennes äldsta syster Gudrun som är 12 år, börjar som springflicka hos en av stadens fotografer, Orla Bock, vilket kommer att få avgörande betydelse även för Engla. Nanne får så småningom börja som springpojke på HNJs verkstad, där pappan tidigare hade arbetat och Engla som bara är 8 år när pappan dör får flytta in till sin mormor Charlotta.

Många hade försökt övertyga mamman Josefina att adoptera bort tvillingarna, men hon vägrade och år 1898 föds så Englas yngsta syskon tvillingarna Anna och Ragnar. Deras gemensamma fasta punkt är huset i Nyhem. Hennes inkomst efter makens död var 21kr per månad för hyror och 52 kronor per kvartal som pension efter maken, dvs 38 kronor per månad för sig, alla barnen samt underhåll av fastigheten.

besöksräknare sen okt 2007

r�knare

Några synpunkter?