Engla Hägertz grav på Halmstad Kyrkogård 

Engla’s Grav efter 1974

Engla’s grav på Halmstad Kyrkogård 

Engla ligger begravd i familjegraven för Carl Hägerström, hennes farfar.

I familjegraven finns följande begravda   

Carl Hägerström  Född: 1839 • Död: 1914
Charlotta Hägerström • Född: 1839 • Död: 1905
Per Albin Hägerström • Född: 1875 • Död: 1898
Anders Petter Larsson • Född: 1857 • Död: 1897
Josefina Larsson • Född: 1862 • Död: 1945
Gudrun Larsson • Född: 1885 • Död: 1917
Engla Hägertz • Född: 1889 • Död: 1974
Harald Hägertz • Född: 1896 • Död: 1960
Hedvig Hägertz • Född: 1891 • Död: 1976
Hans Hägertz • Född: 1934 • Död: 2010

 

Graven finns inventerad via en gravstensinventering här   

 

 

besöksräknare sen okt 2007

r�knare

Några synpunkter?